Kurucu TemsilcimizHEVAL ÖZYILDIZ
Okul öncesi dönem, çocukların aileden bağımsız bireyler olarak toplumda var olabildiği, öz bakım becerilerini elde ettiği, temel kuralları öğrendiği, sorumluluk kazandığı, temel eğitime geçiş sürecinde okula adaptasyon yaşadığı ve okul hayatıyla ilgili izlenimler kazandığı bir süreçtir.

BİZ İLGİ ANAOKULU olarak; Çocuklarımızı, merak duygusu gelişmiş, keşif yeteneği desteklenmiş, soran sorgulayan, çevreye ve topluma duyarlı bireyler yapmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef çerçevesinde çocuklarımıza kendilerini rahat ve mutlu hissettikleri, paylaşmayı ve dayanışmayı öğrendikleri akademik anlamda yeterli düzeye ulaştıkları bir eğitim ortamı sunmaktayız.

0-6 yaş dönemi çocuklarının bilişsel gelişiminin büyük bir bölümünü oluşturduğu bir dönemdir. Çocuklar dünyayı oynayarak, keşfederek öğrenirler.

Eğitimin, tüm hayat boyu süren bir süreç olduğu ve hayata bakış açısının çocuklukta kazanıldığından yola çıkarak doğru yaklaşımlar kazandırma sürecinin ortak bir davranış olduğu okul-veli iletişiminin güçlü olmasıyla başarıldığının bilincindeyiz. MEB standartlarına uygun, güvenli binamızda en iyi şekilde hizmet verme garantisi içinde Özel Göztepe İlgi Anaokulunda çocuklarımız için geleceğe sağlam temeller atmak için buluşalım.

Sevgilerimle,
ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANI
HEVAL ÖZYILDIZ
Çocuğunuzu Nasıl Kayıt Ettirebilirsiniz? Bize Ulaşın
"Çocuklarımızı, merak duygusu gelişmiş, keşif yeteneği desteklenmiş, soran sorgulayan, çevreye ve topluma duyarlı bireyler yapmayı hedeflemekteyiz."